Metalne konstrukcije

Proizvodnja metalnih konstrukcija

Naše preduzeće se bavi proizvodnjom čeličnih konstrukcija pre svega u oblasti gradjevinarstva. Prednost ovakve gradnje je u brzini gradnje kao i u ekonomičnosti. Preduzeće je razradilo sistem gradnje čeličnih konstrukcija po sistemu montažno demontažnih objekata. Objekti koje izradjujemo mogu biti različitih namena od industrijskih do spotrskih. Materijali koji se koriste u izradi su prvoklasnog kvalitete što potvrdjujemo atestima.

Pre sveha nam je u interesu izgradnja kvalitetnih i bezbednih objekata. Za sve objekte koje radimo sa našim ili vašim projektom mora postojati statički proračuna.
Ono što najviše interesuje investitore jeste cena ovakvih objekata. Mozemo vam reći da cena zavisi od raznih fakrtra, mesta izgradnje tj. lokacije, visine objekta,namene objekta, meteo uslova u toku ćitave godine, uslova zemljište. Svi navedeni uslovi utiču na statiku objekta samim tim i na količinu ugradjenog materijala. Mi cenu izražavamo kroz kilogram ugradjenog materijala, s toga je naša preporuka da nas kontaktirate već uprvim fazama planiranja izgradnje kako bi vam dali savete za najoptimalniju gradnju.

Advertise Design, 2022 © All Rights Reserved