HomeCategory

Renovations

Sečenje limova na hidrouličnim makazama do 15mm debljine. Makaze su dužine 6,2m. Naši klijenti kod nas mogu kupiti lim isečen na meru po svom zahtevu. Uz makaze imamo i ravnalicu za ispravljanje flahova.Od limova koje sečemo proizvodimo u daljoj preradi hladno oblikovane profile kao i zavarene profile, takozvane pajnere koji imaju svoju primenu u proizvodnji čeličnih konstrukcija.

Čelik je naziv za veliki broj različitih višekomponentnih legura železa sa ugljenikom <2% i nizom drugih elemenata. Redovni pratioci su metali mangan i bakar, i nemetali: silicijum, fosfor,sumpor, azot i kiseonik. Čelik je uslovljen sastavom sirovina koje se koriste zaproizvodnju. U toku procesa proizvodnje čeliku se dodaju i: hrom, molibden, nikl, vanadijum, volfram, aluminijum, bor i neki drugi. Zatezna čvrstoća čelika iznosi od 200 do 4000 N/mm2. Čelik je i elastičan, njegov modul elastičnosti kreće i do 210 000 N/mm2. Tvrdoća čelika varira u širokim granicama: HB = 500 do 950 N/mm2. Neki od čelika nisu otporni na koroziju, ali ona ne prodire dublje od 0,01 do0,02 mm godišnje. Čelik se prerađuje livenjem, kovanjem, valjanjem, vučenjem, presovanjem, savijanjem i skidanjem strugotine, a može se međusobno spajati zavarivanjem,lemljenjem, zakivanjem i vijcima.

Advertise Design, 2022 © All Rights Reserved